آرشیو اخبار - 07 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش تولید گاز پالایشگاه دوم (فازهای 2 و 3) به روزانه 60 میلیون متر مکعب

در دیماه سال گذشته مطالعاتی به منظور افزایش یک درصدی ظرفیت تولید پالایشگاه انجام شد و در حال حاضر اجرا شده و در مرحله تثبیت قرار داریم.
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۸