آرشیو اخبار - 27 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صرفه اقتصادی سالانه بیش از 235 میلیاردی با کاهش زمان تعمیرات اساسی

با اجرای بازرسی هدفمند و پیاده‌سازی آن، خالص صرفه اقتصادی ناشی از افزایش تولید اجرای آن بیش از 235 میلیارد تومان در سال 94 محاسبه شده است.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۴۴
صفحه ۱ از ۲