آرشیو اخبار - 24 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

95 درصد پیشرفت کار در تعمیرات اساسی پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

با گذشت 9 روز از آغاز عملیات تعمیرات اساسی بیش از 95 درصد پیشرفت کارفیزیکی، نشان از عزمی راسخ در مسیرتحقق شعار سال "جهش تولید" در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی دارد.
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۳۱
صفحه ۱ از ۳