آرشیو اخبار - 22 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 10 درصدی ظرفیت تولید پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی

پالایشگاه هفتم پارس جنوبی این روزها در حال تکمیل شدن است و مجتمع گاز پارس جنوبی در کنار انجام تکمیل واحدهای مختلف، اقدامات مناسبی در راستای بهبود کمی و کیفی تولیدات فازهای 17 و 18 نیز در برنامه دارد.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۳
صفحه ۱ از ۳