آرشیو اخبار - 02 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دریافت تندیس بلورین سومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر

مدیر تعالی سازمانی مجتمع گاز پارس جنوبی از دریافت تندیس بلورین سومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز خبر داد .
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰
صفحه ۱ از ۴