آرشیو اخبار - 14 اردیبهشت 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شاخص قابلیت اطمینان فازهای 17 و 18 به 99.4 رسیده است

مدیر پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با انجام اقدامات موثر و برنامه ریزی دقیق شاخص قابلیت اطمینان فازهای 17 و 18 به 99.4 رسیده است.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۲۶