آرشیو اخبار - 04 اسفند 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کاشت 2 هزار و 500 اصله نهال حرا در سواحل استان بوشهر توسط پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی اقدام به کاشت 2500 اصله نهال حرا در سواحل مستعد استان بوشهر با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهرو سازمانهای مردم نهاد (NGO) نمود.
۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۰۱
صفحه ۱ از ۲