آرشیو اخبار - 20 اسفند 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اتصال پالایشگاه های یازدهم و دوازدهم به شبکه تلفن داخلی یکپارچه مجتمع گاز پارس جنوبی

سرپرست واحد ارتباطات و فناوری اطلاعات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با استفاده از توان داخلی و دانش نوآورانه، شبکه های تلفن داخلی پالایشگاه های یازدهم و دوازدهم ( فازهای 13 و 22،24 ) پارس جنوبی به شبکه ی یکپارچه مجتمع گاز پارس جنوبی وصل شد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰