آرشیو اخبار - 12 اسفند 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تمرین عملی، تخصصی اطفاء حریق و امداد و نجات در پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی

تمرین علمی و تخصصی اطفاء حریق و امداد و نجات با هدف تولید مستمر و پایدار گاز و محصولات جانبی در پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت انجام شد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳