آرشیو اخبار - 10 اسفند 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پاکسازی ساحل کمپ دنا مجتمع گاز پارس جنوبی با عنوان "پویش سبز"

سواحل استراحتگاه دنا به همت کارکنان پالایشگاه دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی و با محوریت واحد محیط زیست با همکاری واحد منابع انسانی پاکسازی شد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸