آرشیو اخبار - 08 بهمن 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پاکسازی سواحل نایبند به همت کارکنان پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مراسم پاکسازی ساحل نایبند به همت واحد محیط زیست پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی ، در منطقه گردشگری خلیج نایبند برگزار گردید.
۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۲۸
صفحه ۱ از ۲