آرشیو اخبار - 14 بهمن 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران از سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران به همراه مدیر توسعه منابع انسانی و مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران، از پالایشگاه های یازدهم و دوازدهم و اسکله خدماتی سایت دو بازدید بعمل آوردند.
۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۱۶