آرشیو اخبار - 31 فروردین 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی منطقه ی کاملا سفید در برابر ویروس کروناست

به گفته محمد رضا بابایی، مجتمع عظیم گازی پارس جنوبی با اجرای صحیح دستورالعمل های بهداشتی تاکنون یکی از امن‌ترین مناطق صنعتی در جهان می باشد که با توجه به کثرت و تنوع جمعیتی، شیوع این ویروس فراگیر جهانی به خوبی کنترل شده است.
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۱۲