آرشیو اخبار - 30 فروردین 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کاهش 20 میلیون متر مکعبی میزان فلرینگ فازهای 4 و 5

پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان یکی از بهترین واحدهای پالایش گاز کشور در سال‌های اخیر همواره در راستای تولید با کیفیت گام‌های مؤثری برداشته و بهبود پارامترهای زیست محیطی نیز همواره در دستور کار این پالایشگاه بوده است
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲:۱۴
صفحه ۱ از ۲