آرشیو اخبار - 26 فروردین 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سلامتی کارکنان در اولویت نخست مجتمع گاز پارس جنوبی قرار دارد

سرپرست مدیریت پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی از انجام اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات ویژه این پالایشگاه در راستای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۷:۴۸