آرشیو اخبار - 25 فروردین 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انجام مسئولیت‌های اجتماعی در کنار تولید بدون وقفه گاز

مجتمع گاز پارس جنوبی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی از ابتدا حضور پر رنگ داشته و در بخش‌های مختلف در شهرهای اطراف کمک‌های لازم را ارائه داده است.
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۲۴