آرشیو اخبار - 20 فروردین 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گام های موثر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی در مقابله با ویروس کرونا

سرپرست HSE پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در سایه ی هم دلی گام های موثری در جهت مقابله با ویروس کرونا در این پالایشگاه برداشته شده است.
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲:۳۵
صفحه ۱ از ۳