آرشیو اخبار - 11 فروردین 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت بالاترین رکوردها در سال گذشته نشان از همت بزرگ مدیران و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با همت بالای شما مدیران و کارکنان، بالاترین رکوردها در سال 98 در مجتمع گاز پارس جنوبی به ثبت رسید.
۱۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۳۶