آرشیو اخبار - 30 آذر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعمیر، نوسازی و ساخت قطعات پمپ اصلی تغذیه آب بویلر فازهای 24و22 در کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی

با تلاش متخصصان و کارکنان کارگاه مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی، برای اولین بار در سطح کشور تعمیر و نوسازی و ساخت قطعات پمپ اصلی تغذیه آب بویلر فازهای 24و22 با موفقیت انجام شد.
۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۹