آرشیو اخبار - 23 آذر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کارگاه آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی همسو با محوریت کاهش سوانح و آمادگی حداکثری در بحران ها جهت سازماندهی برگزار گردید.
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۱
صفحه ۱ از ۳