آرشیو اخبار - 17 آذر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

استفاده از روش Dense Loading برای شارژ بسترهای نمزدای ردیفهای گازی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

برای اولین بار در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی برای شارژ بسترهای نمزدایی ردیف های گازی پالایشگاه ششم مجتمع از روش Dense Loading استفاده گردید.
۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۵