آرشیو اخبار - 08 آبان 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کارگاه آموزشی نخست برنامه‌ی شایستگی رهبران مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

پودمان مهارت‌های مدیریتی برای مدیران «مجتمع گاز پارس جنوبی» با عنوان برنامه‌ی «برنامه‌ی آموزش و منتورینگ شایستگی رهبران»، به همت اداره‌ی آموزش مجتمع و حمایت شرکت ملی گاز ایران، در مرکز آموزشی شهید بهشتی جم، آغاز به کار کرد.
۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱
صفحه ۱ از ۲