آرشیو اخبار - 22 آبان 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اجرای بیش از 1500 پیشنهاد در شش ماهه نخست سال 98 در مجتمع گاز پارس جنوبی

دبیر شورای همیاری و مشارکت کارکنان مجتمع از اجرای بیش از 1500 فقره پیشنهاد از پیشنهادهای کارکنان ، در مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد .
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۱۲