آرشیو اخبار - 03 مهر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعمیرات اساسی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت در حال انجام می‌باشد

با مشارکت تمامی تیم های عملیاتی تعمیرات اساسی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با برنامه ریزی دقیق در حال انجام است.
۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۴۶
صفحه ۱ از ۲