آرشیو اخبار - 23 مهر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آزمون صلاحیت حرفه ای مشاغل مورد نیاز صنعت گاز در پالایشگاه نهم در حال برگزاری است

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، آزمون صلاحیت حرفه‌ای مشاغل مورد نیاز صنعت گاز کشور در پالایشگاه نهم پارس جنوبی در حال برگزاری است.
۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۳