آرشیو اخبار - 30 شهریور 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعمیرات اساسی پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت

کامبیز صفتی،رئیس بهره برداری پالایشگاه هشتم از پایان تعمیرات اساسی این پالایشگاه خبر داد.
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۱۰