آرشیو اخبار - 10 شهریور 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت در حال انجام است

سرپرست بهره برداری پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت؛ تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی ( فازهای 17 و 18 ) از تاریخ 30 مردادماه آغاز شده است و با پیشرفت فیزیکی بسیار خوب و طبق برنامه ی زمانبدی شده در حال اجرا می باشد.
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۱۵