آرشیو اخبار - 24 اَمرداد 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انجام بیش از یک هزار و 390 برنامه تعمیراتی در 3 هفته

تعمیرات فازهای 20 و 21 در بهترین شرایط و مطابق برنامه ریزی در حال انجام است.
۲۴ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۶