آرشیو اخبار - 14 اَمرداد 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تابلوی وسایل حفاظتی و ایمنی کارکنان واحد تعمیرات برق در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی نصب گردید

تابلوی وسایل حفاظتی و ایمنی کارکنان واحد تعمیرات برق در تمامی ایستگاههای برق پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت نصب گردید.
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۴