آرشیو اخبار - 16 تیر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون وزارت بهداشت و درمان در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی نیز همگام با کل کشور با شعار "فشارخون خود را بدانیم و اقدام کنیم." به مدت 2 روز در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون وزارت بهداشت و درمان کشور شرکت نمود.
۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۵
صفحه ۱ از ۲