آرشیو اخبار - 31 اردیبهشت 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تخلیه برج ریجن مهمترین کار در بازه تعمیرات اساسی است

رئیس تعمیرات اساسی پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: عملیات تخلیه برج ریجن مهمترین کار در بازه زمانی تعمیرات اساسی سال جاری است
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۲۵