آرشیو اخبار - 17 اردیبهشت 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی در ارسال کمک رسانی به سیل زدگان استان خوزستان پیشتاز بود

سردار صابر در جلسه ی هفتگی تولید در جمع مدیران مجتمع گفت: از تمامی مدیران و کارکنان مجتمع عظیم گازی کشور که در امر کمک رسانی به مردم سیل زده استان خوزستان شتافتند تشکر و قدردانی می نمایم.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۳۱