آرشیو اخبار - 10 اردیبهشت 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید بیش از 20 میلیون و 550 هزار بشکه میعانات گازی

با توجه به اهمیت پروپان و بوتان با همکاری مجری طرح هم اکنون یک مخزن پروپان و یک مخزن بوتان آماده ذخیره سازی این محصولات است.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۵۴