آرشیو اخبار - 26 اسفند 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اقدامات پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی در جبهه ی مقدم سلامت و مقابله با ویروس کرونا

کارکنان پالایشگاه ششم مجتمع گازپارس جنوبی به ‌عنوان، نیروهای خط مقدم جبهه سلامت و پیشگیری از بیماری کرونا اقدامات بسیار گسترده ای را انجام داده اند.
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۱۹