آرشیو اخبار - 15 اسفند 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رزمایش واکنش سریع در مقابله با ویروس کرونا در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

رئیس HSE پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: رزمایش واکنش سریع در مقابله با ویروس کرونا 19 با موفقیت در پالایشگاه نهم مجتمع با حضور تمامی واحدهای عملیاتی برگزار گردید.
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹