آرشیو اخبار - 10 اسفند 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رعایت بهداشت فردی و محیط/ عامل اصلی مقابله با ویروس کرونا

اقدامات پیشگیرانه در راستای مقابله با کرونا ویروس جدید در سطح مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت در حال انجام می باشد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۰۴