آرشیو اخبار - 28 بهمن 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سومین دوره از لیگ بسکتبال مجتمع گاز پارس جنوبی پایان یافت

سومین دوره از لیگ بسکتبال مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور چهار تیم از پالایشگاههای مجتمع با قهرمانی تیم مشترک از پالایشگاه دوم و هفتم پایان یافت.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۳۱