آرشیو اخبار - 21 بهمن 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی در مسیر پویایی و نوآوری گام های بسیار مهم و بزرگی برداشته است

با همت و تلاش تمامی کارکنان و متخصصان داخلی، اکنون شاهد اتفاقات بسیار عظیمی در سطح وزارت نفت بخصوص شرکت ملی گاز و مجتمع گاز پارس جنوبی هستیم .
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰
صفحه ۱ از ۲