آرشیو اخبار - 16 بهمن 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آیین اختتامیه ی سومین دوره ی فرآیند ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز در مجتمع گاز پارس جنوبی

آیین اختامیه ی سومین دوره فرآیند ارزیابی جایزه ی سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز در مجتمع گاز پرس جنوبی با حضور اعضای تیم ارزیابان، مدیران ستادی و پالایشگاهی در سالن پالایشگاه اول مجتمع برگزار گردید.
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۳۳