آرشیو اخبار - 24 دی 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ماژول سوم پودمان مهارتهای شناختی مدیران در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

ماژول سوم پودمان مهارتهای شناختی مدیران تحت عنوان تفکر و تحلیگری از مجموعه پودمانهای توسعه شایستگی های مدیران توسط آموزش ستاد مجتمع پارس جنوبی و به میزبانی مرکز آموزش شهید بهشتی جم در برگزار شد.
۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۱۴
صفحه ۱ از ۳