آرشیو اخبار - 03 فروردین 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید نوروزی مدیرعامل از اتاق کنترل پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی به همراه مدیر روابط عمومی این شرکت در نخستین روز نوروز 1398 از پالایشگاه‌های این مجتمع عظیم در سایت های یک و دو بازدید و فرارسیدن سال جدید را به کارکنان تبریک گفتند.
۳ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۳۸