آرشیو اخبار - 27 فروردین 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انتخاب حراست مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان حراست برتر شرکت ملی گاز ایران

حراست مجتمع گاز پارس جنوبی طی ارزیابی های بعمل آمده توسط ارزیابان سازمان حراست وزارت نفت بعنوان حراست برتر شرکت ملی گاز ایران در سال 97 انتخاب گردید.
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۳:۱۵