آرشیو اخبار - 19 فروردین 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید مدیران و کارشناسان شرکت مجتمع مس سرچشمه کرمان از پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیران و کارشناسان فنی و اجرایی شرکت مجتمع مس سرچشمه کرمان از واحد انرژی پالایشگاه چهارم ، با رویکرد بهینه کاوی بازدید نمودند.
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۰۷