آرشیو اخبار - 03 آذر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نشست ارزیابی تعمیرات اساسی سال97 پلایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

نشست ارزیابی تعمیرات اساسی سال97 پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی و ارائه راهکار برای تعمیرات اساسی سال آینده همسو با شناسایی نقاط قوت و موانع اثربخشی تعمیرات اساسی برگزار شد
۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱