آرشیو اخبار - 28 آذر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مسائل اشتغال جوانان منطقه، الودگی هوا ، توسعه فضای سبز و مسئولیت های اجتماعی مطرح شد

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در این نشست گفت: می توانیم در سایه همدلی و خرد جمعی، مشکلات مطرح شده را در حوزه های مختلف را در منطقه عسلویه مرتفع نمایم.
۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۲۰
صفحه ۱ از ۳