آرشیو اخبار - 04 مهر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

لزوم از خودگذشتگی و تلاش مضاعف برای رشد و شکوفایی هرچه بهتر کشور

در حال حاضر و در شرایط فعلی، تنها باید تلاش کنیم تا تعهد خود را بالا برده و برای رشد کشور، از خود گذشتگی داشته باشیم.
۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۸
صفحه ۱ از ۳