آرشیو اخبار - 18 مهر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

دومین جلسه ی مجتمع مسکونی پارس جم با هیأت رئیسه مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

در راستای بررسی و پیگیری مسائل رفاهی، خدماتی و ورزشی شهرک مسکونی پارس جم، دومین جلسه ی مجتمع مسکونی پارس جم با هیأت رئیسه مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۷
صفحه ۱ از ۳