آرشیو اخبار - 03 شهریور 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

برگزاری کارگاه آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

دوره ی یکروزه آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه کارکنان پیمان پشتیبانی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۳۳