آرشیو اخبار - 03 اَمرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

در سال گذشته بیش از 252 هزار و 507 نفر ساعت آموزش در مجتمع گاز پارس جنوبی به ثبت رسیده است

رئیس HSE، پدافند غیرعامل و مدیر بحران مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در سال 96، در بخش نیروهای رسمس و پیمانکاری در حوزه آموزش های ایمنی، بیش از 252 هزار و 507 نفر ساعت آموزش در مجتمع گاز پارس جنوبی به ثبت رسیده است.
۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۱۰
صفحه ۱ از ۴