آرشیو اخبار - 23 اَمرداد 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

توجه ویژه به توسعه نگرش فرآیندی و سیستمی در مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با توجه بسیار ویژه به توسعه ی نگرش فرآیندی و توسعه نگرش سیستمی با بهره وری و اثربخشی بسیار خوب ماموریت و رسالت خود را انجام خواهیم داد.
۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۱۸
صفحه ۱ از ۲